Moja własna instrukcja obsługi HW-585, 3-kanałowego regulatora prędkości wentylatora komputerowego.

Bardzo trudno było znaleźć dobrą instrukcję do HW-585, który kupiłem w Internecie, więc postanowiłem napisać własny. Być może będzie to pomocne także dla ciebie, jednak używaj go na własne ryzyko i sprawdź wszystko zanim aplikację zostawisz bez nadzoru.

plytka

Sterownik działa tylko z wentylatorami 4-przewodowymi przeznaczonymi do sterowania PWM (wentylatory 3-przewodowe będą zawsze pracować z maksymalną prędkością).
Automatyczne sterowanie jest tylko dla FAN1 (sterowanie oparte na temperaturze monitorowanej przez czujnik NTC).
FAN2 i FAN3 mogą być sterowane ręcznie za pomocą potencjometrów umieszczonych obok złączy FAN2 i FAN3.

Opis portów:
-12V + – złącze dla zewnętrznego zasilacza 12V DC
FAN1 – złącze dla wentylatora 1 (sterowanie automatyczne)
FAN2 – złącze dla wentylatora 2 (sterowanie ręczne)
FAN3 – złącze dla wentylatora 3 (sterowanie ręczne)
NTC-50K3950 – złącze czujnika temperatury NTC (w wielu przypadkach dołączony do zestawu)
BEEP – złącze brzęczyka (w wielu przypadkach dołączony do zestawu), nie ma potrzeby podłączania go, jeśli nie planujesz korzystać z funkcji alarmu przy zatrzymaniu się wentylatora.

Funkcje przełączników DIP:
TFL: OFF – najniższa prędkość FAN1 wynosi 20%, ON – najniższa prędkość FAN1 wynosi 40%
TP1 i TP2 – temperatura przyspieszania i pełna prędkość FAN1:

TP1

TP2

Temperatura przyśpieszania

Temperatura pełnej prędkości

OFF

OFF

35℃

45℃

ON

OFF

40℃

55℃

OFF

ON

50℃

70℃

ON

ON

60℃

90℃

Uwaga: poniżej temperatury przyspieszania prędkość FAN1 jest ustawiona na minimum.

BF1 – alarm zatrzymania FAN1 (ON – alarm włączony, OFF – alarm wyłączony).
BF2 – alarm zatrzymania FAN2 (ON – alarm włączony, OFF – alarm wyłączony).
Uwaga: jeśli oba są włączone, brzęczyk zostanie aktywowany, a dioda LED będzie migać, jeśli jeden lub oba wentylatory zostaną zatrzymane (lub odłączone); alarm zatrzymania jest aktywowany, gdy prędkość wentylatora jest mniejsza niż 700-800 obrotów/minutę – w przypadku korzystania z wentylatorów o niskiej prędkości obrotowej mogą one działać np. przy 600 obrotów/minutę, gdy sygnał PWM wynosi 10% lub 20%, co spowoduje wyzwolenie alarmu, nawet jeśli wentylator nadal się obraca.

Zakres regulacji prędkości:
FAN1: 20%-100% (lub 40%-100% gdy TFL = ON), automatyczna kontrola prędkości w oparciu o temperaturę i ustawienia TP1, TP2 i TFL.
FAN2 i FAN3: 10%-100% (10%, gdy potencjometr jest obrócony maksymalnie w lewo, 100%, gdy potencjometr jest obrócony maksymalnie w prawo)

Parametry czujnika temperatury: NTC 50K B3950

Comments are closed.